ประกาศวันหยุดบริษัท เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

และวันเข้าพรรษา

30 และ 31 กรกฎาคม 2558

บริษัทจะเปิดทำการปกติในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558

 ขอบคุณครับ

กดเข้าสู่ website ปกติด้านล่าง

 

 

 เข้าสู่เวปไซต์ตามปกติ คลิก