ReadyPlanet.com
ตลับหมึกพิมพ์ Panasonic
View :   Sort :

หน้า 1/1
1
พบสินค้า 7 รายการ

 view
รหัส : KX-FAD 473E
ตลับหมึกพิมพ์ Panasonic KX-FAD 473E
สำหรับปริ้นเตอร์ Panasonic
KX-MB2120/KX-MB2128/KX-MB2130/
KX-MB2138/KX-MB2168/KX-MB2170/
KX-MB2137/KX-MB2177

ปริมาณการพิมพ์ 10,000 แผ่น

-ผลิตโดยโรงงาน เราใช้อะไหล่ใหม่ทั้งหมดในการผลิต 100%
-สินค้าเกรดพรีเมี่ยม (PREMIUM) ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง 
-เหมาะกับงานพิมพ์รูปภาพเต็มแผ่น หรือภาพกึ่งข้อความ งานพิมพ์ คมชัด ทั้งตัวอักษรและภาพ
-ราคาถูกประหยัดสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ราคา: 2,700.00
พิเศษ: 1,770.00


 view
รหัส : KX-FAT410E
ตลับหมึกพิมพ์ Panasonic KX-FAT410E
สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์
Panasonic KX-MB1500
Panasonic KX-MB1530

ปริมาณการพิมพ์ 2,500 แผ่น ที่5% ของกระดาษ A4

-ผลิตโดยโรงงาน เราใช้อะไหล่ใหม่ทั้งหมดในการผลิต 100%
-สินค้าเกรดพรีเมี่ยม (PREMIUM) ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง 
-เหมาะกับงานพิมพ์รูปภาพเต็มแผ่น หรือภาพกึ่งข้อความ งานพิมพ์ คมชัด ทั้งตัวอักษรและภาพ
-ราคาถูกประหยัดสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ราคา: 2,500.00
พิเศษ: 1,570.00


 view
รหัส : KX-FAT411E
ตลับหมึกพิมพ์ Panasonic KX-FAT411E
สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์
PANASONIC KX-MB2010
PANASONIC KX-MB2025
PANASONIC KX-MB2030
PANASONIC KX-MB2085

ปริมาณการพิมพ์ 2,000 แผ่น ที่5% ของกระดาษ A4

-ผลิตโดยโรงงาน เราใช้อะไหล่ใหม่ทั้งหมดในการผลิต 100%
-สินค้าเกรดพรีเมี่ยม (PREMIUM) ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง 
-เหมาะกับงานพิมพ์รูปภาพเต็มแผ่น หรือภาพกึ่งข้อความ งานพิมพ์ คมชัด ทั้งตัวอักษรและภาพ
-ราคาถูกประหยัดสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ราคา: 750.00
พิเศษ: 570.00


 view
รหัส : KX-FAT83E
ตลับหมึกพิมพ์ Panasonic KX-FAT83E
สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์
Panasonic KX-FL511
Panasonic KX-FL512
Panasonic KX-FL513
Panasonic KX-FL540
Panasonic KX-FL541
Panasonic KX-FL542
Panasonic KX-FL543
Panasonic KX-FL612
Panasonic KX-FL613
Panasonic KX-FL652
Panasonic KX-FLM651
Panasonic KX-FLM652
Panasonic KX-FLM653

ปริมาณการพิมพ์ 2,500 แผ่น ที่5% ของกระดาษ A4

-ผลิตโดยโรงงาน เราใช้อะไหล่ใหม่ทั้งหมดในการผลิต 100%
-สินค้าเกรดพรีเมี่ยม (PREMIUM) ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง 
-เหมาะกับงานพิมพ์รูปภาพเต็มแผ่น หรือภาพกึ่งข้อความ งานพิมพ์ คมชัด ทั้งตัวอักษรและภาพ
-ราคาถูกประหยัดสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ราคา: 750.00
พิเศษ: 570.00


 view
รหัส : KX-FAT88E
ตลับหมึกพิมพ์ Panasonic KX-FAT88E
สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์
Panasonic KX-FL313cn
Panasonic KX-FL318cn
Panasonic KX-FL323cn
Panasonic KX-FL328cn
Panasonic KX-FL401
Panasonic KX-FL421
Panasonic KX-FL402

ปริมาณการพิมพ์ 2,000 แผ่น ที่5% ของกระดาษ A4

-ผลิตโดยโรงงาน เราใช้อะไหล่ใหม่ทั้งหมดในการผลิต 100%
-สินค้าเกรดพรีเมี่ยม (PREMIUM) ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง 
-เหมาะกับงานพิมพ์รูปภาพเต็มแผ่น หรือภาพกึ่งข้อความ งานพิมพ์ คมชัด ทั้งตัวอักษรและภาพ
-ราคาถูกประหยัดสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ราคา: 850.00
พิเศษ: 470.00


 view
รหัส : KX-FAT92E
ตลับหมึกพิมพ์ Panasonic KX-FAT92E
สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์
Panasonic KX-MB262
Panasonic KX-MB263
Panasonic KX-MB772
Panasonic KX-MB773
Panasonic KX-MB778
Panasonic KX-MB783
Panasonic KX-MB788

ปริมาณการพิมพ์ 2,000 แผ่น ที่5% ของกระดาษ A4

-ผลิตโดยโรงงาน เราใช้อะไหล่ใหม่ทั้งหมดในการผลิต 100%
-สินค้าเกรดพรีเมี่ยม (PREMIUM) ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง 
-เหมาะกับงานพิมพ์รูปภาพเต็มแผ่น หรือภาพกึ่งข้อความ งานพิมพ์ คมชัด ทั้งตัวอักษรและภาพ
-ราคาถูกประหยัดสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ราคา: 750.00
พิเศษ: 580.00


 view
รหัส : KX-MB2010
ตลับหมึกพิมพ์ Panasonic KX-MB2010 / KX-MB2025 / KX-MB2030 / KX-MB2085
สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์
PANASONIC KX-MB2010
PANASONIC KX-MB2025
PANASONIC KX-MB2030
PANASONIC KX-MB2085

ปริมาณการพิมพ์ 2,000 แผ่น ที่5% ของกระดาษ A4

-ผลิตโดยโรงงาน เราใช้อะไหล่ใหม่ทั้งหมดในการผลิต 100%
-สินค้าเกรดพรีเมี่ยม (PREMIUM) ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง 
-เหมาะกับงานพิมพ์รูปภาพเต็มแผ่น หรือภาพกึ่งข้อความ งานพิมพ์ คมชัด ทั้งตัวอักษรและภาพ
-ราคาถูกประหยัดสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ราคา: 750.00
พิเศษ: 570.00


หน้า 1/1
1