ReadyPlanet.com
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ Samsung

 

 

ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์พร้อมใช้

Compatible Toner Cartridge

 

 


ลูกดรัม  Samsung CLT-R404 
ราคา 1,890 บาท (ราคาต่อ 1ชิ้น)

Samsung CLT-R404

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung SL-C430
Samsung SL-C430W
Samsung SL-C480
Samsung SL-C480W
Samsung SL-C480FN
Samsung SL-C480FW

   ตลับหมึกพิมพ์  Samsung CLT-404S 
ราคา 1,690 บาท (ราคาต่อสี)

 

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung SL-C430
Samsung SL-C430W
Samsung SL-C480W
Samsung SL-C480FW

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺBK 1,500 แผ่น  C,M,Y 1,000  

ตลับหมึกพิมพ์  Samsung MLT-D707L ราคา 1,900 บาท

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung SL-K2200
Samsung SL-K2200ND

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ10,000 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung MLT-D116L
ราคา 1,550 บาท

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung Xpress SL-M2675N
Samsung Xpress SL-M2675F
Samsung Xpress SL-M2675FN
Samsung Xpress SL-M2825ND
Samsung Xpress SL-M2825DW
Samsung Xpress SL-M2875FD
Samsung Xpress SL-M2875FW
Samsung Xpress SL-M2885FW
Samsung Xpress SL-M2835DW

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ3,000 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung MLT-D307L
ราคา 2,490 บาท 

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

SAMSUNG ML-4510ND
SAMSUNG ML-4512ND
SAMSUNG ML-5010ND
SAMSUNG ML-5012ND
SAMSUNG ML-5015ND
SAMSUNG ML-5017ND

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ15,000 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung MLT-D103S
ราคา 1,590 บาท 

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung ML-2950ND
Samsung ML-2955DW
Samsung ML-2955ND
Samsung SCX-4726FN
Samsung SCX-4728FD
Samsung SCX-4729FD
Samsung SCX-4729FW

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ1,500 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung MLT-D105
ราคา 1,590 บาท

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung ML-1910
Samsung ML-1911
Samsung ML-1915
Samsung ML-2525
Samsung ML-2526
Samsung ML-2580
Samsung ML-2580N
Samsung ML-2581
Samsung SCX-4600
Samsung SCX-4601
Samsung SCX-4623
Samsung SCX-4623F
Samsung SCX-6423FH
Samsung FAX SF-650
Samsung FAX SF-650P
Samsung FAX SF-651

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ2,500 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung MLT-D101S
ราคา 1,500 บาท

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung ML-2160
Samsung ML-2165W
Samsung SCX-3400
Samsung SCX-3400F
Samsung SCX-3405
Samsung SCX-3405F
Samsung SCX-3405W
Samsung SCX-3405FW
Samsung SF-760P Fax Machine

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ1,500 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung MLT-D104S
ราคา 1,590 บาท

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung ML-1660
Samsung ML-1665
Samsung ML-1670
Samsung ML-1860
Samsung ML-1865
Samsung ML-1865W
Samsung SCX-3200
Samsung SCX-3205
Samsung SCX-3205W

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ1,500 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung MLT-D111S
ราคา 1,590 บาท

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung Xpress SL-M2020
Samsung Xpress SL-M2020W
Samsung Xpress SL-M2022
Samsung Xpress SL-M2022W
Samsung Xpress SL-M2070
Samsung Xpress SL-M2070F
Samsung Xpress SL-M2070W
Samsung Xpress SL-M2070FW

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ1,000 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung MLT-D205L
ราคา 1,690 บาท 

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung ML-3310D
Samsung ML-3310ND
Samsung ML-3312ND
Samsung ML-3710D
Samsung ML-3710ND
Samsung ML-3712ND
Samsung ML-3712DW
Samsung SCX-4833FD
Samsung SCX-4833FR
Samsung SCX-4835FR
Samsung SCX-5637FR

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ5,000 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung MLT-D205E
ราคา 2,000 บาท

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung ML-3310D
Samsung ML-3310ND
Samsung ML-3312ND
Samsung ML-3710D
Samsung ML-3710ND
Samsung ML-3712ND
Samsung ML-3712DW
Samsung SCX-4833FD
Samsung SCX-4833FR
Samsung SCX-4835FR
Samsung SCX-5637FR

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ10,000 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung MLT-D203U
ราคา 2,800 บาท

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung  SL-M4020ND
Samsung  SL-M4070FR

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ15,000 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung MLT-D203E
ราคา 2,700 บาท

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung ProXpress SL-M3820
Samsung ProXpress SL-M3820D
Samsung ProXpress SL-M3820DW
Samsung ProXpress SL-M3820ND
Samsung ProXpress SL-M3870
Samsung ProXpress SL-M3870FW
Samsung ProXpress SL-M4020ND
Samsung ProXpress SL-M4070
Samsung ProXpress SL-M4070FR

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ10,000 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung MLT-D108S
ราคา 1,800 บาท

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung ML-1640
Samsung ML-2240
Samsung ML-2241

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ1,500 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung ML-1210 D3
ราคา 1,200 บาท 

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung ML1010
Samsung ML1020
Samsung ML1020M
Samsung ML1200
Samsung ML1210
Samsung ML1220M
Samsung ML1250
Samsung ML1250KL
Samsung ML1430

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ3,000 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung ML-1710 D3/ML-1510
ราคา 1,200 บา

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung ML-1710
Samsung ML-1750
Samsung ML-1755

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ3,000 แผ่น 

 

ตลับหมึกพิมพ์  Samsung ML-2150 D8 ราคา 1,200 บาท

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung ML2150
Samsung ML2150N
Samsung ML2150D
Samsung ML2151N
Samsung ML2152W
Samsung ML2550
Samsung ML2551N
Samsung ML2552W

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ8,000 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung ML-1520 D3
ราคา 1,400 บาท

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung ML1510
Samsung ML1520
Samsung ML1520P

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ3,000 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung ML-2550 DA
ราคา 1,400 บาท

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung ML2550
Samsung ML2551N
Samsung ML2552W

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ10,000 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung SCX 4216 D3
ราคา 1,400 บาท

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung SCX4016
Samsung SCX-4116
Samsung SCX-4216
Samsung SCX-4216F
Samsung SF-560
Samsung SF-560P
Samsung SF-565P
Samsung SF-750
Samsung SF-755P

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ3,000 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung SCX 4200 DA
ราคา 1,300 บาท 

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung SCX4200

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ2,000 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung SCX 4720 D5
ราคา 1,400 บาท

 

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung SCX4720
Samsung SCX4520
 

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ5,000 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung SCX 4725 D3
ราคา 1,700 บาท

 

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung SCX4725N
Samsung SCX4525F
 

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ3,000 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung ML-3050
ราคา 1,800 บาท

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung ML-3050
Samsung ML-3051N
Samsung ML-3051ND

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ8,000 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung ML-3470/3471
ราคา 1,800 บาท

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung ML-3470
Samsung ML-3471

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ8,000 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung MLT-D109S
ราคา 1,300 บาท

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung SCX-4300

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ2,000 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung SCX-5530
ราคา 1,800 บาท

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung SCX-5330
Samsung SCX-5530

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ8,000 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung SF560PR
ราคา 1,200 บาท

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung SF 560R
Samsung SF 560PR

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ2,000 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung ML-4550/4551
ราคา 3,500 บาท  

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung ML-4550
Samsung ML-4551

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ10,000 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung ML-2010D3
ราคา 1,400 บาท

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung ML-2010
Samsung ML-2010P
Samsung ML-2010R
Samsung ML-2015
Samsung ML-2510
Samsung ML-2570
Samsung ML-2571N

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ3,000 แผ่น 

 

ตลับหมึกพิมพ์  Samsung ML-2550DA ราคา 1,400 บาท

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung ML-2550
Samsung ML-2551N
Samsung ML-2552W

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ10,000 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung MLT-D209L
ราคา 1,900 บาท 

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung ML-2855ND
Samsung SCX-4824
Samsung SCX-4824FN
Samsung SCX-4825FN
Samsung SCX-4828
Samsung SCX-4828FN

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ5,000 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung ML-2850A
ราคา 1,200 บาท

 

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung ML-2850D
Samsung ML-2851ND

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ3,000 แผ่น 


ตลับหมึกพิมพ์  Samsung ML-2850B
ราคา 1,700 บาท

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung ML-2850D
Samsung ML-2851ND

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ5,000 แผ่น 

ตลับลูกดรัม

Drum-Unit

 ตลับลูกดรัม  Samsung MLT-R116 ราคา 2,000 บาท

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Samsung Xpress SL-M2675N
Samsung Xpress SL-M2675F
Samsung Xpress SL-M2675FN
Samsung Xpress SL-M2825ND
Samsung Xpress SL-M2825DW 
Samsung Xpress SL-M2875FD
Samsung Xpress SL-M2875FW
Samsung Xpress SL-M2885FW
Samsung Xpress SL-M2835DW

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ9,000 แผ่น ตลับหมึกพร้อมใช้

ตลับหมึก Smart toner
ตลับหมึก ricoh 250
ตลับหมึก HP 85A
ตลับหมึก HP P1102
ตลับหมึก HP 35A
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ Xerox
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ Ricoh
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ Oki
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ Lexmark
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ KYOCERA
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ EPSON
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP article
ตลับหมึก Canon เกรดพีเมี่ยม มาตรฐานสากล
ตลับหมึก Brother เกรดพีเมี่ยม มาตรฐานสากล
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ สี ขาวดำ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ