ReadyPlanet.com
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ Ricoh

 

 

ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์พร้อมใช้

Compatible Toner Cartridge

    

 


ตลับหมึกพิมพ์  Ricoh Aficio SP C260/262sfnw ราคา 1,800 บาท (ราคาต่อสี)

 

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Ricoh SP C250DN
Ricoh SP C262SFNW

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ2,000 แผ่น  ตลับหมึกพิมพ์  Ricoh  SP 200 ราคา 1,700 บาท 

 

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Ricoh SP 201
Ricoh SP 203
Ricoh SP 204
Ricoh SP 211
Ricoh SP 213

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ2,600 แผ่น 

 

 ตลับหมึกพิมพ์  Ricoh Aficio SP C250dn/250sf ราคา 1,800 บาท (ราคาต่อสี)

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Ricoh SP C250DN
Ricoh SP C250SF

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ2,000 แผ่น 

 

ตลับหมึกพิมพ์  Ricoh FX 200 ราคา 1,500 บาท  

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Ricoh FX-200

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ2,000 แผ่น 

 

ตลับหมึกพิมพ์  Ricoh SP 311 ราคา 2,800 บาท 

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Ricoh SP-311
Ricoh SP-311SH
Ricoh SP-311S
Ricoh SP-311SF
Ricoh SP-311DN

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ3,500 แผ่น ตลับหมึกพิมพ์  Ricoh Aficio SP C220/222/240 ราคา 1,800 บาท (ราคาต่อสี) 

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Ricoh SP C220
Ricoh SP C222
Ricoh SP C240

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) BK 2,000 แผ่น C M Y 1,600 แผ่น ตลับหมึกพิมพ์  Ricoh Aficio SP C231/232
ราคา 1,800 บาท (ราคาต่อสี)

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Ricoh SP C231
Ricoh SP C232

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) ฺ2,000 แผ่น 

 

 
ตลับหมึกพร้อมใช้

ตลับหมึก Smart toner
ตลับหมึก ricoh 250
ตลับหมึก HP 85A
ตลับหมึก HP P1102
ตลับหมึก HP 35A
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ Xerox
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ Samsung
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ Oki
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ Lexmark
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ KYOCERA
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ EPSON
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP article
ตลับหมึก Canon เกรดพีเมี่ยม มาตรฐานสากล
ตลับหมึก Brother เกรดพีเมี่ยม มาตรฐานสากล
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ สี ขาวดำ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ