ReadyPlanet.com
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ Lexmark

 

 

ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์พร้อมใช้

Compatible Toner Cartridge

 

ตลับหมึกพิมพ์  Lexmark 08A0476/77/78 ราคา 1,450 บาท

 

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Optra E320
Optra E322
Optra E322N

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) 2,500 แผ่น


ตลับหมึกพิมพ์  Lexmark 10S0063
ราคา 1,500 บาท 

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Lexmark E210

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) 3,000 แผ่น


ตลับหมึกพิมพ์  Lexmark 12A7400
ราคา 1,450 บาท 

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Lexmark E321
Lexmark E321t
Lexmark E323
Lexmark E323n
Lexmark E323t
Lexmark E323tn
 

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) 6,000 แผ่น


ตลับหมึกพิมพ์  Lexmark 12A8400
ราคา 1,300 บาท 

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Lexmark
E230/ E232 / E232T / E234 / E234N / E234TN
E240 / E240N / E240T
E323 / E323N / E323T
E330 / E332 / E332N / E332TN
E340 / E342 / E342TN
 

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) 6,000 แผ่น


ตลับหมึกพิมพ์  Lexmark 12S0400
ราคา 1,800 บาท 

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Lexmark E220
Lexmark E321
Lexmark E323

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) 6,000 แผ่น


ตลับหมึกพิมพ์  Lexmark 13T0101/13T0301
ราคา 1,600 บาท 

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Optra E320
Optra E312
Optra E312L

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) 4,000 แผ่น


ตลับหมึกพิมพ์  Lexmark 12017SR
ราคา 1,500 บาท 

 

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Lexmark E120
Lexmark E120N

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) 2,000 แผ่น


ตลับหมึกพิมพ์  Lexmark E250A21A
ราคา 1,500 บาท 

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Lexmark E250d
Lexmark E250dn
Lexmark E350d
Lexmark E352dn

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) 6,000 แผ่น


ตลับหมึกพิมพ์  Lexmark E260A11P
ราคา 2,200 บาท

 

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Lexmark E260d
Lexmark E260dn
Lexmark E360d
Lexmark E360dn
Lexmark E460dn
Lexmark E460dw
Lexmark E462dtn

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) 3,500 แผ่น


ตลับหมึกพิมพ์  Lexmark X260A11G
ราคา 2,200 บาท 

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Lexmark X263
Lexmark X363
Lexmark X264
Lexmark X364

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) 9,000 แผ่น


ตลับหมึกพิมพ์  Lexmark X340/X342
ราคา 1,450 บาท 

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Lexmark X340
Lexmark X340n
Lexmark X342n

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) 9,000 แผ่น


ตลับหมึกพิมพ์  Lexmark Color C 510
ราคา 2,200 บาท (ราคาต่อสี)

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Lexmark C510

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) 5,000 แผ่น


ตลับหมึกพิมพ์  Lexmark Color C 520
ราคา 2,200 บาท (ราคาต่อสี)

ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Lexmark C522
Lexmark C520
Lexmark C524
 

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) 5,000 แผ่น

 

ตลับลูกดรัม

Drum-Unit

 

ตลับลูกดรัม  Lexmark 12A8302 ราคา 1,200 บาท

 

 

 

ตลับลูกดรัมปริ้นเตอร์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Lexmark
E230/ E232 / E232T / E234 / E234N / E234TN
E240 / E240N / E240T
E323 / E323N / E323T
E330 / E332 / E332N / E332TN
E340 / E342 / E342TN
 

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) 30,000 แผ่น


ตลับลูกดรัม  Lexmark E260X22G
ราคา 1,900 บาท

ตลับลูกดรัมปริ้นเตอร์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Lexmark E260d
Lexmark E260dn
Lexmark E360d
Lexmark E360dn
Lexmark E460dn
Lexmark E460dw
Lexmark E462dtn
 

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) 30,000 แผ่น


ตลับลูกดรัม  Lexmark X363
ราคา 1,900 บาท

ตลับลูกดรัมปริ้นเตอร์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น

Lexmark X263
Lexmark X363
Lexmark X264
Lexmark X364

ปริมาณการพิมพ์ (5% A4) 30,000 แผ่น

 

 

 
ตลับหมึกพร้อมใช้

ตลับหมึก Smart toner
ตลับหมึก ricoh 250
ตลับหมึก HP 85A
ตลับหมึก HP P1102
ตลับหมึก HP 35A
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ Xerox
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ Samsung
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ Ricoh
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ Oki
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ KYOCERA
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ EPSON
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP article
ตลับหมึก Canon เกรดพีเมี่ยม มาตรฐานสากล
ตลับหมึก Brother เกรดพีเมี่ยม มาตรฐานสากล
ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ สี ขาวดำ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ